Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

BİGA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İNŞAATI İŞİ İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

BİGA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İNŞAATI İŞİ İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

İHALE İPTAL İLANI

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ


BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir. 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/138519

1- İdarenin

a) Adresi

:

Izmir Yolu Üzeri Terzioglu Yerleskesi Rektörlük Binasi 4 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

2862180018 - 2862180530

c) Elektronik posta adresi

:

yapi@comu.edu.tr

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

03.04.2017 - 3330

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

Kalem - Biga Doğuş - 05.04.2017

3- İhale İptal Tarihi

:

26.04.2017

4- İptal nedeni veya nedenleri

Zeyilname ile düzeltilmesi mümkün olmayan; uygulama projesinde, projeler arasında uyumsuzluk tespit edildiği ve bu uyumsuzluğun yaklaşık maliyeti önemli ölçüde etkileyeceğinden dolayı ihalenin iptaline gidilmiştir.