Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Ezine Montolama ve Çevre Düzenleme

Ezine MYO Binası yalıtımlı cephe kaplaması , iç mahallerde boya ile peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılması işlerini kapsamaktadır.