Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hakkımızda

 

Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak'' gibi görevleri yürüten Daire Başkanlığımız Rektörlük bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
 

MİSYON

             ÇOMÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelinin eğitim, çalışma ve sosyal yaşam kalitelerini yükseltmek için; yasalar çerçevesinde her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak gerekli her türlü bakım onarım, alt yapı, üst yapı, peyzaj işlerini yürütmek, çağdaş bina ve tesisler inşa etmektir.

 

VİZYON

             Üniversitemizin alt ve üst yapı konularındaki tüm ihtiyaçlarını öngörüp, gerekli çalışma ve planlamaları yaparak Rektörlüğün onayına  sunan ve yapımına karar verilen işleri en son teknolojileri kullanarak gerçekleştiren bir birim olmak.

TEŞKİLAT ŞEMASI