Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları ekler kısmındadır

Ekler

Doğrudan Temin İs Akış Şeması.pdf
Geçiçi Kabul İs Akış Şeması.pdf
İhale İş Akış Şeması.pdf
Kesin Kabul İs Akış Şeması.pdf